Tavlemøte i Sandnessjøen for bedre pasientsikkerhet

Fag og forskning

Fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt vil finne informasjonen dere trenger her. Sidene gir også informasjon til publikum om den øvrige faglige virksomheten.

Helgelandssykehuset utvikler helhetlige og kvalitetsmessig gode helsetjenester for befolkningen på Helgeland, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og forskning.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

  • Tirsdag 16.02.
    Grunnkurs i helsepedagogikk i Helgelandssykehuset

    Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deg som deltaker økt kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert.

  • Samhandlingskonferansen Helgeland 2020

    Samhandlingskonferansen 2020 på Helgeland er besluttet utsatt til 2021. Konferansen skulle ha vært arrangert i Mosjøen i juni. Arrangørene - Helgelandssykehuset, alle kommuner på Helgeland via OSO - overordnet samarbeidsorgan - beklager dette sterkt.

Konferanser i Helse Nord

Regionale og nasjonale kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Fant du det du lette etter?