Tavlemøte i Sandnessjøen for bedre pasientsikkerhet

Fag og forskning

Fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt vil finne informasjonen dere trenger her. Sidene gir også informasjon til publikum om den øvrige faglige virksomheten.

Helgelandssykehuset utvikler helhetlige og kvalitetsmessig gode helsetjenester for befolkningen på Helgeland, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og forskning.

Konferanser i Helse Nord

Regionale og nasjonale kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Fant du det du lette etter?