Desentralisert sykepleierutdanning Sandnessjøen

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland skal etableres som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Oppstart blir høsten 2021 med 20-25 studenter.


Utdanningen skal være en samlingsbasert, desentralisert sykepleierutdanning på deltid, som er godt tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland. Dette betyr at VID bruker mulighetene som teknologien og pedagogikken gir til å tilby fleksibel og framtidsrettet utdanning. For studentene innebærer det utstrakt bruk av teknologi som gjør at de i større grad kan ta deler av utdanningen på hjemstedet. 

Studiested blir i Sandnessjøen, og utdanningen er tenkt som et deltidsstudie over 4 år der det veksles mellom samlinger i Sandnessjøen og mer selvstendig arbeid med studiet (enten individuelt eller i grupper). Halvparten av utdanningen foregår i praksisstudier ute i helsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og i sykehus. Det vil si i kommunene på Helgeland og i Helgelandssykehuset.

Studiet skal være innovativt på den måten at studentene blir utrustet til nytenking, blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet.


Se opptak av informasjonsmøtet 8. juni

Er du interessert i å ta desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland, men usikker på om du fyller opptakskravene? På dette digitale informasjonsmøtet informerte vi om mulighetene for prekvalifisering og gir veiledning til aktuelle søkere.  

 


Last ned presentasjonene:

Prekvalifisering sykepleier - informasjon om studiekompetanse fra karrieresentrene (PDF)Presentasjon infomøte 8. juni fra prosjektleder (PDF)


Hva trenger du for å kunne bli tatt opp på ny desentralisert sykepleierutdanning?

For å kunne søke på bachelor i sykepleie kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg er det følgende fagkrav som ble innført til opptaket Høsten 2019
  • Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). Du har dekket mattekravet hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. 
Det er ulike måter å dekke kravet til generell studiekompetanse. 

Realkompetanse

For å søke om opptak basert på realkompetanse må du være 25 år eller eldre i opptaksåret, ikke ha generell studiekompetanse men kan dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Det blir lagt vekt på type stilling, ansvarsområde og variasjon i yrkespraksis. Videre kan ulønnet arbeid og organisasjonsarbeid med relevans til studiet vektlegges. Les mer:


Har du spørsmål om realkompetanse? Du kan ta kontakt med:

Har du behov for prekvalifisering?

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene nå, kan du benytte deg av kurs og prekvalifiseringstilbud fra høsten 2020, slik at du kan bli kvalifisert søker.

Karrieresentrene administrerer søknader om voksenopplæring og realkompetansevurdering. Ta kontakt med ditt karrieresenter dersom du ønsker karriereveiledning eller om du er i tvil om du fyller kravet til studiekompetanse: 

Her finner du informasjon om de andre karrieresentrene i Nordland: 


Her finner du informasjon om karrieresentrene i resten av landet: 

Nettskolen i Nordland tilbyr voksenopplæring primært for søkere over 25 år. Her kan du lese mer om tilbudet: 

Det arbeides for tiden med å få på plass eksamensforberedende matematikkurs til høsten for søkere som ikke fyller kravet om karakteren 3 i matematikk. Mer informasjon om dette kommer etter hvert. 

Ta kontakt

Har du behov for mer informasjon om kvalifisering som søker kan du ta kontakt med: 


Hilde Johansson, prosjektleder Alstahaug kommune 
Mobilnr:  418 04 848

Hanne Falch Kristoffersen, daglig leder RKK Ytre Helgeland
Telefon:  75 07 57 71

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:


Silje Paulsen, prosjektleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 
Mobilnr.: 477 50 773
Fant du det du lette etter?