HELSENORGE
Helgelandsbrua

Desentralisert sykepleierutdanning Sandnessjøen

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er etablert som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Det blir nytt opptak våren 2022 med søknadsfrist 15. april. Nytt kull vil ha oppstart i august 2022.

Utdanningen er en samlingsbasert, desentralisert sykepleierutdanning på deltid, som er godt tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland. Dette betyr at VID bruker mulighetene som teknologien og pedagogikken gir til å tilby fleksibel og framtidsrettet utdanning. For studentene innebærer det utstrakt bruk av teknologi som gjør at de i større grad kan ta deler av utdanningen på hjemstedet. 


Studiested er i Sandnessjøen, og utdanningen er et deltidsstudie over 4 år der det veksles mellom samlinger i Sandnessjøen og mer selvstendig arbeid med studiet (enten individuelt eller i grupper). Halvparten av utdanningen foregår i praksisstudier ute i helsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og i sykehus. Det vil si i kommunene på Helgeland og i Helgelandssykehuset.

Studiet er innovativt på den måten at studentene blir utrustet til nytenking, blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet.

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:


Silje Paulsen, prosjektleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 
Mobilnr.: 477 50 773Fant du det du lette etter?