Media

Alle henvendelser fra mediene skal rettes til sykehusets medievakt.

Medievakt telefon 47 66 94 18  (ikke SMS)


Innsynsbegjæringer skal sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no

Etter kontortiden er ikke medievakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, som store ulykker og beredskap, bør fortrinnsvis skje i kontortiden kl. 08.00-16.00. E-poster med eventuelle spørsmål blir hovedsakelig besvart i kontortiden.

Ved ulykker

Media ringer direkte for å få informasjon i forbindelse med ulykker eller hendelser der sykehuset har fått inn pasienter.

Akutt/intensiv kan informere så snart vakthavende lege har oversikt over omfang og tilstand til pasienten, og situasjonen er avklart. Vi vil alltid prioritere pasienten først. Vi ber om forståelse for at ingen andre kan overlates dette ansvaret og at vårt helsepersonell i første rekke har ansvar for å ivareta pasienter, pårørende og situasjoner som krever medisinskfaglige prioriteringer. Media skal ikke ringe 113 for slik informasjon.  

Covid-19


Offentlig postjournal

Helseforetakene i Norge er underlagt "Lov om offentlighet" og Helgelandssykehuset legger til rette for praktisering av prinsippet om meroffentlighet.

Offentleglova

Retningslinjer for mediekontakt

  • Styret og administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all kommunikasjon. Styreleder, administrerende direktør, eller den direktøren som gir myndighet, uttaler seg til media om overordnede saker som gjelder hele helseforetaket.
  • Enhetsdirektørene/områdesjef/avdelingsleder uttaler seg til media om saker som gjelder egen enhet.       
    Når media tar kontakt informeres kommunikasjonssjef/kommunikasjonsrådgiver eller nærmeste leder.
  • Når enkeltmedarbeidere uttaler seg til media skal de klargjøre i hvilken rolle de gir sine uttalelser. En god regel er å varsle egen leder om at man har uttalt seg. I kontroversielle saker skal man varsle egen leder eller kommunikasjonsavdelingen før man uttaler seg. Dersom man selv ikke er rett person til å uttale seg er det viktig å yte service ved å vise til kommunikasjonsavdelingen.

Media på avdelingen

Media kan komme på besøk til oss for å intervjue, fotografere eller filme hvis det er avklart og godkjent på forhånd.
Det er ikke anledning for journalister eller fotografer å møte opp på avdelinger uanmeldt. Det er heller ikke anledning til å ta bilder av generell karakter uten å ha fått godkjenning på forhånd.

Senter for kommunikasjon skal kontaktes, og kan bistå både journalist/fotograf, avdelingen og/eller pasienten i forkant av besøket – både med å få de riktige godkjenninger og for å tilrettelegge best mulig for alle parter.

Før besøket må dette være avklart:

  • Pasient eller pårørende må ha gitt skriftlig samtykke til besøk av journalist/fotograf. 
  • Avdelingsledelsen og vakthavende lege (ved behov) må ha gitt samtykke. I noen tilfeller må også adm.dir. eller kommunikasjonssjef ha gitt samtykke.

Se også:


Fant du det du lette etter?