Media

Alle henvendelser fra mediene skal rettes til sykehusets medievakt.

Medievakt

Innsynsbegjæringer skal sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no
       
Pressetelefonen er betjent på dagtid, ukedager. 

Ved ulykker

Media ringer direkte for å få informasjon i forbindelse med ulykker eller hendelser der sykehuset har fått inn pasienter.

Akutt/intensiv kan informere så snart vakthavende lege har oversikt over omfang og tilstand til pasienten, og situasjonen er avklart. Vi vil alltid prioritere pasienten først. Vi ber om forståelse for at ingen andre kan overlates dette ansvaret og at vårt helsepersonell i første rekke har ansvar for å ivareta pasienter, pårørende og situasjoner som krever medisinskfaglige prioriteringer. Media skal ikke ringe 113 for slik informasjon.  

Offentlig postjournal

Helseforetakene i Norge er underlagt "Lov om offentlighet" og Helgelandssykehuset legger til rette for praktisering av prinsippet om meroffentlighet.

Offentleglova

Retningslinjer for mediekontakt

 • Styret og administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all kommunikasjon. Styreleder, administrerende direktør, eller den direktøren som gir myndighet, uttaler seg til media om overordnede saker som gjelder hele helseforetaket.
 • Enhetsdirektørene/områdesjef/avdelingsleder uttaler seg til media om saker som gjelder egen enhet.       
  Når media tar kontakt informeres kommunikasjonssjef/kommunikasjonsrådgiver eller nærmeste leder.
 • Når enkeltmedarbeidere uttaler seg til media skal de klargjøre i hvilken rolle de gir sine uttalelser. En god regel er å varsle egen leder om at man har uttalt seg. I kontroversielle saker skal man varsle egen leder eller kommunikasjonsavdelingen før man uttaler seg. Dersom man selv ikke er rett person til å uttale seg er det viktig å yte service ved å vise til kommunikasjonsavdelingen.

Media på avdelingen

Media kan komme på besøk til oss for å intervjue, fotografere eller filme hvis det er avklart og godkjent på forhånd.
Det er ikke anledning for journalister eller fotografer å møte opp på avdelinger uanmeldt. Det er heller ikke anledning til å ta bilder av generell karakter uten å ha fått godkjenning på forhånd.

Senter for kommunikasjon skal kontaktes, og kan bistå både journalist/fotograf, avdelingen og/eller pasienten i forkant av besøket – både med å få de riktige godkjenninger og for å tilrettelegge best mulig for alle parter.

Før besøket må dette være avklart:

 • Pasient eller pårørende må ha gitt skriftlig samtykke til besøk av journalist/fotograf. 
 • Avdelingsledelsen og vakthavende lege (ved behov) må ha gitt samtykke. I noen tilfeller må også adm.dir. eller kommunikasjonssjef ha gitt samtykke.

Kommunikasjonssjef

Mette 

Kommunikasjonssjef Mette Horsberg

Mobil: 95 90 26 46
E-post


 

Se også:Covid-19

Statusmeldinger Covid-19

15.06.21

 • Helgelandssykehuset er i normal drift, men smittevernsrestriksjoner opprettholdes

12.03.21

09.11.20

06.11.20

 • Helgelandssykehuset er i gul beredskap, og justerer ned elektiv behandling fra mandag. Pasientene dette gjelder blir kontaktet. Pasienter fra Rana som har time i Sandnessjøen og Mosjøen kan også bli kontaktet for utsettelse.

29.06.20

27.06.20

 • Besøkstans i Sandnessjøen
 • Pårørendetelefon opprettet

09.06.20 

12.05.20 

 • Kantinene åpner for alle som har kommet gjennom adgangskontrollen.

17.04.20

08.04.20

 • Helgelandssykehuset går inn i påsken uten innlagte pasienter med korona. Fortsatt gul beredskap som følge av koronaviruset Covid-19.

02.04.20

 • Informasjonstelefon om korona legges ned

28.03.20

26.03.20

24.03.20

22.03.20

20.03.20

19.03.20

17.03.20

15.03.20

 • Det jobbes aktivt med å styrke beredskapen for å best mulig kunne håndtere et utbrudd av koronavirus på Helgeland.
 • Helgelandssykehuset reduserer poliklinikk og planlagte operasjoner fra og med mandag 16/3.
 • Besøksstans på sykehusene.
 • Fødeavdelingene er stengt for alle besøkende - unntatt partner som kan være tilstede under fødsel.
 • Kantinene er stengt for besøkende.


 

Fant du det du lette etter?