CT

Nye Helgelandssykehuset

​27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren at Helgelandssykehuset i framtida skal være ett sykehus lokalisert på to steder – Mo i Rana, og Sandnessjøen og omegn. Sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset forbereder nå konseptfasen. En viktig milepæl ble nådd da styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord 28. oktober vedtok mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0 . Dokumentet setter rammene for det videre arbeidet med konseptfasen

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset foregår i tråd med veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Nettsiden er under arbeid, og blir fortløpende oppdatert. 

Aktuelt om Nye Helgelandssykehuset

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang
Telefon: 75 12 53 27
Mobil: 971 58 577 
E-post 


Fant du det du lette etter?