CT

Nye Helgelandssykehuset

Vår visjon er å skape Norges beste lokalsykehus på Helgeland. Vi er nå i konseptfasen hvor vi tilrettelegger for framtidas sykehus, fundert på våre verdier: Kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Kort om Nye Helgelandssykehuset

27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren at Helgelandssykehuset i framtida skal være ​​ett sykehus lokalisert på to steder – Mo i Rana, og Sandnessjøen og omegn. Sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset forbereder nå konseptfasen. En viktig milepæl ble nådd da styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord 28. oktober vedtok mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0 . Dokumentet setter rammene for det videre arbeidet med konseptfasen

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset foregår i tråd med veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.


 

Aktuelt om Nye Helgelandssykehuset


Fant du det du lette etter?