Styresaker 2020

Helgelandssykehuset strømmer alle styremøtene på nett, og vi publiserer også opptak av møtene. På denne siden finner du alle styresakene fra 2020 som omhandler Nye Helgelandssykehuset.

Fant du det du lette etter?