HELSENORGE

Dette mener arbeidsgruppene om forslag til planprogram

Arbeidsgruppene kom med mange innspill til både planprogram og grovsilingsrapporten da de møttes på Campus Helgeland 12. mai.

​23. mai skal styret for Helgelandssykehuset behandle forslag til planprogram for idefasen. Arbeidsgruppene var kalt inn til samling på Campus Helgeland for å komme med innspill til planprogrammet og grovsilingsrapporten.

Mennesker i et auditorium

Gruppene arbeidet med to tema:

1. Eventuelle suppleringer til planprogrammet, med fokus på konsekvensutredning 1 (KU1)

2. Eventuelle suppleringer eller kommentarer til tema for helsefaglige utredninger (kommentarer til rapportene, kvalitetssikring, faktagrunnlag)

Flere av gruppene var delt i synet på hvorvidt Hemnes og Leirfjord skal konsekvensutredes som lokaliseringsalternativ eller ikke. Spørsmålet om beregninger av akuttransport og pendling ble også berørt.

Les referatene her:

Referat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 4 12. mai 2017.pdfpdf47025
Referat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 5 12. mai 2017.pdfpdf87594
Referat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 6 12. mai 2017.pdfpdf66131
Referat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 7. 12. mai 2017.pdfpdf108726
Referat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 1 12. mai 2017.pdfpdf110890
Referat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 2 12. mai 2017.pdfpdf67710
Referat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Møtereferat arbeidsgrupper/Referat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdfReferat arbeidsgruppe 3 12. mai 2017.pdfpdf107793

 

Fant du det du lette etter?