HELSENORGE

Dette bygger vi saken på

Styret i Helgelandssykehuset skal behandle saken om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus 28. november. Her er grunnlagsdokumentasjonen som beslutningen bygger på.

Listen er ikke uttømmende, med viser de viktigste dokumentene som beslutningsgrunnlaget bygger på. Dokumentene er listet i kronologisk rekkefølge.

Delrapportene ble presentert for styret i et streamet styreseminar 22. oktober. En viktig kilde til arbeidet med styrets punkter er styreseminarene om de ulike temaene:

Andre sentrale dokumenter er veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og styrevedtak i Helgelandssykehuset og Helse Nord

Fant du det du lette etter?