Styresaker

Søk i styredokumenter og brukerutvalgssaker

Styresaker

Styresaker 2020


Styresaker 2019


Styresaker 2018


Styresaker 2017

Høringsuttalelse_Dønna kommune.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/Høringsuttalelse_Dønna kommune.PDFHøringsuttalelse_Dønna kommune.PDFpdf367202
20171221 Styresak 133 Tilsetting adm dir - unntatt off, jfr Offl. § 25.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171221/20171221 Styresak 133 Tilsetting adm dir - unntatt off, jfr Offl. § 25.pdf20171221 Styresak 133 Tilsetting adm dir - unntatt off, jfr Offl. § 25.pdfpdf86385
20171221 Styresak 132 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171221/20171221 Styresak 132 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171221 Styresak 132 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf234065
20171221 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171221/20171221 Presseprotokoll.pdf20171221 Presseprotokoll.pdfpdf246170
20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdf20171212 Styresak 130 Møteplan 2018.pdfpdf102407
20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20171212 Styresak 129 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf82076
20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdf20171212 Styresak 128 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfpdf635082
20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdf20171212 Styresak 127 Akutt tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT).pdfpdf128915
20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdf20171212 Styresak 126 Vedlegg 1 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - gjeldende fra 1.1.2018.pdfpdf746138
20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdf20171212 Styresak 126 Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF - revidert.pdfpdf127221
20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdf20171212 Styresak 125 Vedlegg 1 Status Nærværsprosjektet - presentasjon.pdfpdf1520230
20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdf20171212 Styresak 125 Nærværsprosjekt.pdfpdf112424
20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdf20171212 Styresak 124 Hjerteovervåking og telemetri - unntatt off, jfr Offl. § 23, 3.avsnitt.pdfpdf76829
20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 3 Tiltak gjestepasienter.pdfpdf1294962
20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.2017.pdfpdf59085
20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 2 Protokoll FTV møte 04.12.17.pdfpdf281554
20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdf20171212 Styresak 123 Vedlegg 1 Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf534763
20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdf20171212 Styresak 123 Budsjett 2018.pdfpdf1333116
20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdf20171212 Styresak 122 Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.11.2017.pdfpdf128794
20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdf20171212 Styresak 122 Godkjenning av protokoll av 22.11.2017.pdfpdf82610
20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171212 Styresak 121 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf83112
20171212 Presseprotokoll - 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171213-14/20171212 Presseprotokoll - 1.pdf20171212 Presseprotokoll - 1.pdfpdf384247
20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdf20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdfpdf253397
20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf230514
20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdf20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdfpdf423567
20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdfpdf359585
20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdfpdf602805
20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdfpdf148883
20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdfpdf520297
20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdf20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdfpdf1428783
20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdf20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdfpdf281826
20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdf20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdfpdf233037
20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdfpdf44407
20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdf20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdfpdf1017281
20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdf20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdfpdf266691
20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdf20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdfpdf234308
20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf240695
20171122 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Presseprotokoll.pdf20171122 Presseprotokoll.pdfpdf128774
20171024 Styresak 111 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 111 Møteplan 2017.pdf20171024 Styresak 111 Møteplan 2017.pdfpdf252963
20171024 Styresak 110 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 110 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20171024 Styresak 110 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf230713
20171024 Styresak 109 Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 109 Virksomhetsrapport september 2017.pdf20171024 Styresak 109 Virksomhetsrapport september 2017.pdfpdf234021
20171024 Styresak 109 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport 201709.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 109 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport 201709.pdf20171024 Styresak 109 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport 201709.pdfpdf1014186
20171024 Styresak 109 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 109 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2017.pdf20171024 Styresak 109 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2017.pdfpdf43555
20171024 Styresak 108 Vedlegg 1 Styreprtokoll Helgelandssykehuset HF 09.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 108 Vedlegg 1 Styreprtokoll Helgelandssykehuset HF 09.10.2017.pdf20171024 Styresak 108 Vedlegg 1 Styreprtokoll Helgelandssykehuset HF 09.10.2017.pdfpdf271553
20171024 Styresak 108 Godkjenning av protokoll av 09.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 108 Godkjenning av protokoll av 09.10.2017.pdf20171024 Styresak 108 Godkjenning av protokoll av 09.10.2017.pdfpdf80869
20171024 Styresak 107 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Styresak 107 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171024 Styresak 107 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf234260
20171024 Presseprotokoll-.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171025-26/20171024 Presseprotokoll-.pdf20171024 Presseprotokoll-.pdfpdf261200
20171009 Styresak 105 Vedlegg 1 Styresak 97-2017 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana inkl vedlegg 1-10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171006/20171009 Styresak 105 Vedlegg 1 Styresak 97-2017 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana inkl vedlegg 1-10.pdf20171009 Styresak 105 Vedlegg 1 Styresak 97-2017 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana inkl vedlegg 1-10.pdfpdf9029210
20171009 Styresak 105 Renovering av operasjon og ny nødstrøm Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171006/20171009 Styresak 105 Renovering av operasjon og ny nødstrøm Mo i Rana.pdf20171009 Styresak 105 Renovering av operasjon og ny nødstrøm Mo i Rana.pdfpdf143921
20171009 Styresak 104 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 04.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171006/20171009 Styresak 104 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 04.10.2017.pdf20171009 Styresak 104 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 04.10.2017.pdfpdf50319

 

Styresaker 2016

20161213 Styresak 99 - Budsjettdokument 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 99 - Budsjettdokument 2017.pdf20161213 Styresak 99 - Budsjettdokument 2017.pdfpdf572310
20161213 Styresak 98 - Styreprotokoll styremøte 22.11.2016 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 98 - Styreprotokoll styremøte 22.11.2016 Helgelandssykehuset HF.pdf20161213 Styresak 98 - Styreprotokoll styremøte 22.11.2016 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf102749
20161213 Styresak 97 - Saksliste 13.12.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 97 - Saksliste 13.12.2016.pdf20161213 Styresak 97 - Saksliste 13.12.2016.pdfpdf82959
20161213 Styresak 104 Virksomhetsrapport november 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 104 Virksomhetsrapport november 2016.pdf20161213 Styresak 104 Virksomhetsrapport november 2016.pdfpdf1047062
20161213 Styresak 103 - Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 103 - Møteplan 2017.pdf20161213 Styresak 103 - Møteplan 2017.pdfpdf90759
20161213 Styresak 102 - Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 102 - Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20161213 Styresak 102 - Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf80668
20161213 Styresak 101 - Unntatt off.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 101 - Unntatt off.pdf20161213 Styresak 101 - Unntatt off.pdfpdf121718
20161213 Styresak 100 - Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport november 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 100 - Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport november 2016.pdf20161213 Styresak 100 - Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport november 2016.pdfpdf355612
20161213 Styresak 100 - Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr nov 2016 - sak ettersendes.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Styresak 100 - Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr nov 2016 - sak ettersendes.pdf20161213 Styresak 100 - Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr nov 2016 - sak ettersendes.pdfpdf82657
20161213 Presseprotokoll styremøte 13.12.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161213/20161213 Presseprotokoll styremøte 13.12.2016.pdf20161213 Presseprotokoll styremøte 13.12.2016.pdfpdf111856
20161122 Styresak 95 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 95 Møteplan 2016.pdf20161122 Styresak 95 Møteplan 2016.pdfpdf88468
20161122 Styresak 94 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 94 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20161122 Styresak 94 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf78531
20161122 Styresak 93 Helseekpress Brønnøysund - Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 93 Helseekpress Brønnøysund - Mo i Rana.pdf20161122 Styresak 93 Helseekpress Brønnøysund - Mo i Rana.pdfpdf97487
20161122 Styresak 92 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport oktober 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 92 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport oktober 2016.pdf20161122 Styresak 92 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport oktober 2016.pdfpdf375736
20161122 Styresak 92 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr okt 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 92 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr okt 2016.pdf20161122 Styresak 92 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr okt 2016.pdfpdf83017
20161122 Styresak 91 Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 91 Virksomhetsrapport oktober 2016.pdf20161122 Styresak 91 Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfpdf1061868
20161122 Styresak 90 Styreprotokoll styremøte 26.10.2016 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 90 Styreprotokoll styremøte 26.10.2016 Helgelandssykehuset HF.pdf20161122 Styresak 90 Styreprotokoll styremøte 26.10.2016 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf107956
20161122 Styresak 89 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Styresak 89 Saksliste.pdf20161122 Styresak 89 Saksliste.pdfpdf82289
20161122 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161122/20161122 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20161122 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf94246
20161026 Styresak 88 Eventuelt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 88 Eventuelt.pdf20161026 Styresak 88 Eventuelt.pdfpdf89474
20161026 Styresak 87 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 87 Møteplan 2016.pdf20161026 Styresak 87 Møteplan 2016.pdfpdf88591
20161026 Styresak 86 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 86 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20161026 Styresak 86 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf78762
20161026 Styresak 85 Lønn administrerende direktør.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 85 Lønn administrerende direktør.pdf20161026 Styresak 85 Lønn administrerende direktør.pdfpdf78972
20161026 Styresak 84 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025 - Månedsrapport september 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 84 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025 - Månedsrapport september 2016.pdf20161026 Styresak 84 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025 - Månedsrapport september 2016.pdfpdf424159
20161026 Styresak 84 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr sep 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 84 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr sep 2016.pdf20161026 Styresak 84 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr sep 2016.pdfpdf83498
20161026 Styresak 83 Virksomhetsrapport september 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 83 Virksomhetsrapport september 2016.pdf20161026 Styresak 83 Virksomhetsrapport september 2016.pdfpdf1113397
20161026 Styresak 82 Styreprotokoll styremøte 03102016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 82 Styreprotokoll styremøte 03102016.pdf20161026 Styresak 82 Styreprotokoll styremøte 03102016.pdfpdf109431
20161026 Styresak 81 Saksliste 26102016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Styresak 81 Saksliste 26102016.pdf20161026 Styresak 81 Saksliste 26102016.pdfpdf81896
20161026 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161026/20161026 Presseprotokoll.pdf20161026 Presseprotokoll.pdfpdf105771
20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdf20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdfpdf219898
20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdf20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfpdf206249
20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdf20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdfpdf824265
20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdf20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdfpdf211191
20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdf20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdfpdf251474
20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfpdf1849126
20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfpdf778421
20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdf20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdfpdf374700
20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdf20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdfpdf280105
20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdf20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdfpdf685069
20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdfpdf148150
20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdfpdf147697
20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdfpdf140363
20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdfpdf138826
20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdfpdf296198
20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdfpdf30987
20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdfpdf233373
20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdfpdf234532
20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdf20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdfpdf273077
20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfpdf258600
20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdf20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdfpdf1624627


 

Styresaker 2015

20150219 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Presseprotokoll.pdf20150219 Presseprotokoll.pdfpdf268572
20150219 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20150219 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf86443
20150219 Styresak 02 Styreprotokoll 11.-12. desember 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 02 Styreprotokoll 11.-12. desember 2014.pdf20150219 Styresak 02 Styreprotokoll 11.-12. desember 2014.pdfpdf156458
20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014 vedlegg.pdf20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014 vedlegg.pdfpdf790989
20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014.pdf20150219 Styresak 03 Foreløpig årsresultat 2014.pdfpdf35844
20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015 vedlegg.pdf20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015 vedlegg.pdfpdf457284
20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015.pdf20150219 Styresak 04 Virksomhetrapport januar 2015.pdfpdf34968
20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 - vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 - vedlegg.pdf20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 - vedlegg.pdfpdf287343
20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 -.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 -.pdf20150219 Styresak 05 Prosjektplan - Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025 -.pdfpdf97348
20150219 Styresak 06 Salg av eierandel i Vefsn Samdriftskjøkken.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 06 Salg av eierandel i Vefsn Samdriftskjøkken.pdf20150219 Styresak 06 Salg av eierandel i Vefsn Samdriftskjøkken.pdfpdf37500
20150219 Styresak 07 Gjennomføring og oppfølging av Helse Nords medarbeiderundersøkelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 07 Gjennomføring og oppfølging av Helse Nords medarbeiderundersøkelse.pdf20150219 Styresak 07 Gjennomføring og oppfølging av Helse Nords medarbeiderundersøkelse.pdfpdf124768
20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 1.pdf20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 1.pdfpdf1116421
20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 2.pdf20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015 vedlegg 2.pdfpdf331394
20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015.pdf20150219 Styresak 08 Oppdragsdokument 2015.pdfpdf84216
20150219 Styresak 09 Møteplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Februar/20150219 Styresak 09 Møteplan 2015.pdf20150219 Styresak 09 Møteplan 2015.pdfpdf44978
20150325 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Presseprotokoll.pdf20150325 Presseprotokoll.pdfpdf272196
20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdf20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdfpdf76228
20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdf20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdfpdf137757
20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdf20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdfpdf506441
20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdf20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdfpdf355898
20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdf20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdfpdf178352
20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfpdf690329
20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfpdf994175
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdfpdf364875
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdfpdf236125
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdfpdf334792
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdfpdf912014
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdfpdf692149
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdfpdf2757390
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdfpdf128276
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdfpdf308939
20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdf20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdfpdf45737
20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdf20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdfpdf33595
20150430 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Presseprotokoll.pdf20150430 Presseprotokoll.pdfpdf213863
20150430 Styresak 21 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 21 Godkjenning av saksliste.pdf20150430 Styresak 21 Godkjenning av saksliste.pdfpdf76187
20150430 Styresak 22 Styreprotokoll 25.mars 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 22 Styreprotokoll 25.mars 2015.pdf20150430 Styresak 22 Styreprotokoll 25.mars 2015.pdfpdf235629
20150430 Styresak 23 Virksomhetsrapport mars 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 23 Virksomhetsrapport mars 2015.pdf20150430 Styresak 23 Virksomhetsrapport mars 2015.pdfpdf749059
20150430 Styresak 24 Investeringsplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 24 Investeringsplan 2015.pdf20150430 Styresak 24 Investeringsplan 2015.pdfpdf328518
20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 1.pdf20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 1.pdfpdf9299247
20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 2.pdf20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025 vedlegg 2.pdfpdf9299246
20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025.pdf20150430 Styresak 26 Utviklingsplan 2025.pdfpdf253906
20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014 vedlegg.pdf20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014 vedlegg.pdfpdf7530291
20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014.pdf20150430 Styresak 27 Tilsyn og eksterne revisjoner 2014.pdfpdf292589
20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 1.pdf20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 1.pdfpdf291121
20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 2.pdf20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 2.pdfpdf48451
20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 3.pdf20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 3.pdfpdf48450
20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 4.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 4.pdf20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger vedlegg 4.pdfpdf74495
20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdf20150430 Styresak 28 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdfpdf221043
20150430 Styresak 29 Møteplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/April/20150430 Styresak 29 Møteplan 2015.pdf20150430 Styresak 29 Møteplan 2015.pdfpdf45037
20150526 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mai/20150526 Presseprotokoll.pdf20150526 Presseprotokoll.pdfpdf118878


 

Styresaker 2014

20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf32387
20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdf20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdfpdf134374
20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdf20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdfpdf31869
20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdf20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdfpdf179619
20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdf20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdfpdf35832
20140221 Styredokument.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styredokument.pdf20140221 Styredokument.pdfpdf787364
20140221 Styresak 07 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 07 Godkjenning av saksliste.pdf20140221 Styresak 07 Godkjenning av saksliste.pdfpdf32742
20140221 Styresak 08 Styreprotokoll 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 08 Styreprotokoll 2013.pdf20140221 Styresak 08 Styreprotokoll 2013.pdfpdf67877
20140221 Styresak 09 Foreløpig årsresultat 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 09 Foreløpig årsresultat 2013.pdf20140221 Styresak 09 Foreløpig årsresultat 2013.pdfpdf3029200
20140221 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Økonomi.pdf20140221 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Økonomi.pdfpdf221485
20140221 Styresak 11 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 11 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Kvalitet.pdf20140221 Styresak 11 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2014 Kvalitet.pdfpdf69173
20140221 Styresak 12 Oppdragsdokument 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 12 Oppdragsdokument 2014.pdf20140221 Styresak 12 Oppdragsdokument 2014.pdfpdf259900
20140221 Styresak 13 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 13 Orienteringssaker.pdf20140221 Styresak 13 Orienteringssaker.pdfpdf31876
20140221 Styresak 14 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/21. februar/20140221 Styresak 14 Møteplan 2014.pdf20140221 Styresak 14 Møteplan 2014.pdfpdf35304
20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdf20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdfpdf33562
20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdf20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdfpdf76402
20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdf20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdfpdf414026
20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdfpdf483058
20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdf20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdfpdf68206
20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdf20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdfpdf416923
20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdf20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdfpdf759575
20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdf20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdfpdf433230
20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdf20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdfpdf294230
20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdf20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdfpdf1162202
20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdf20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdfpdf1213669
20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdf20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdfpdf105363
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdfpdf2341956
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdfpdf494077
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdfpdf320795
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdfpdf280760
20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdf20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdfpdf203970
20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdf20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdfpdf92858
20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdf20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdfpdf31826
20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdf20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdfpdf32274
20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdf20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdfpdf46433
20140430 Styresak 30 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 30 Godkjenning av saksliste.pdf20140430 Styresak 30 Godkjenning av saksliste.pdfpdf32911
20140430 Styresak 31 Styreprotokoll 24. mars 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 31 Styreprotokoll 24. mars 2014.pdf20140430 Styresak 31 Styreprotokoll 24. mars 2014.pdfpdf107766
20140430 Styresak 32 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 32 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 - Økonomi.pdf20140430 Styresak 32 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 - Økonomi.pdfpdf772103
20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet vedlegg.pdfpdf446412
20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet.pdf20140430 Styresak 33 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2014 Kvalitet.pdfpdf104514
20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020 vedlegg.pdf20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020 vedlegg.pdfpdf1973204
20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020.pdf20140430 Styresak 37 Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020.pdfpdf148287
20140430 Styresak 38 Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 38 Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF.pdf20140430 Styresak 38 Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF.pdfpdf428127
20140430 Styresak 39 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/April/20140430 Styresak 39 Møteplan 2014.pdf20140430 Styresak 39 Møteplan 2014.pdfpdf35591
20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdf20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34195
20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdf20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdfpdf129055
20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdf20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdfpdf713340
20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdfpdf1051197
20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdf20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdfpdf122787
20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdf20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdfpdf702792


 

Styresaker 2013

20130122 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Januar/20130122 Presseprotokoll.pdf20130122 Presseprotokoll.pdfpdf52311
20130122 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Januar/20130122 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20130122 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28051
20130122 Styresak 02 Styreprotokoll 17.-18. desember 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Januar/20130122 Styresak 02 Styreprotokoll 17.-18. desember 2012.pdf20130122 Styresak 02 Styreprotokoll 17.-18. desember 2012.pdfpdf33922
20130122 Styresak 03 Budsjettdokument 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Januar/20130122 Styresak 03 Budsjettdokument 2013.pdf20130122 Styresak 03 Budsjettdokument 2013.pdfpdf261246
20130122 Styresak 04 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Januar/20130122 Styresak 04 Møteplan 2013.pdf20130122 Styresak 04 Møteplan 2013.pdfpdf33254
20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdf20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28419
20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdf20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdfpdf40848
20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdf20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdfpdf692765
20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdf20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdfpdf210583
20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdf20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdfpdf330172
20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdf20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdfpdf32485
20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdf20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdfpdf583440
20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdf20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdfpdf36008
20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdf20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdfpdf30623
20130320 Styresak 14 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 14 Godkjenning av saksliste.pdf20130320 Styresak 14 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28537
20130320 Styresak 15 Styreprotokoll 26. februar 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 15 Styreprotokoll 26. februar 2013.pdf20130320 Styresak 15 Styreprotokoll 26. februar 2013.pdfpdf49447
20130320 Styresak 16 Resultat og tiltaksraport per 02.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 16 Resultat og tiltaksraport per 02.2013 - Økonomi.pdf20130320 Styresak 16 Resultat og tiltaksraport per 02.2013 - Økonomi.pdfpdf379312
20130320 Styresak 17 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 17 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2013 Kvalitet.pdf20130320 Styresak 17 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2013 Kvalitet.pdfpdf462957
20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012 vedlegg.pdf20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012 vedlegg.pdfpdf175630
20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012.pdf20130320 Styresak 18 Årlig melding 2012.pdfpdf66296
20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012 vedlegg.pdf20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012 vedlegg.pdfpdf225723
20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012.pdf20130320 Styresak 19 Årsregnskap og årsberetning 2012.pdfpdf80527
20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdf20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdfpdf1073864
20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern.pdf20130320 Styresak 20 Ambulante akutt team innen psykisk helsevern.pdfpdf59397
20130320 Styresak 21 Orienteringsaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 21 Orienteringsaker.pdf20130320 Styresak 21 Orienteringsaker.pdfpdf28246
20130320 Styresak 22 Møteplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mars/20130320 Styresak 22 Møteplan.pdf20130320 Styresak 22 Møteplan.pdfpdf44654
20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdf20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28737
20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdf20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdfpdf49004
20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdf20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdfpdf329385
20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdf20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdfpdf435895
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdfpdf5904366
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdfpdf3675629
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdfpdf45791
20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdf20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdfpdf1073863
20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdf20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdfpdf118618
20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdf20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdfpdf31891
20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdf20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdfpdf219319
20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdf20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdfpdf402381
20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdf20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdfpdf99074
20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdf20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdfpdf44482
20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdf20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdfpdf51484
20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdf20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdfpdf144317
20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdf20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdfpdf1314857
20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdf20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdfpdf360427
20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdf20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdfpdf1283798
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdfpdf143695
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdfpdf311718
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdfpdf63429
20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdf20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdfpdf954526
20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdf20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdfpdf582421

 

Styresaker 2012 

20120125 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Januar/20120125 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20120125 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28445
20120125 Styresak 02 Styreprotokoll 08. - 09. desember 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Januar/20120125 Styresak 02 Styreprotokoll 08. - 09. desember 2011.pdf20120125 Styresak 02 Styreprotokoll 08. - 09. desember 2011.pdfpdf35957
20120125 Styresak 03 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Januar/20120125 Styresak 03 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland.pdf20120125 Styresak 03 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland.pdfpdf241034
20120125 Styresak 04 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Januar/20120125 Styresak 04 Møteplan 2012.pdf20120125 Styresak 04 Møteplan 2012.pdfpdf30060
20120228 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdf20120228 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdfpdf36937
20120228 Styresak 07 Styreprotokoll 25. januar 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 07 Styreprotokoll 25. januar 2012.pdf20120228 Styresak 07 Styreprotokoll 25. januar 2012.pdfpdf35406
20120228 Styresak 08 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 08 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - økonomi.pdf20120228 Styresak 08 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - økonomi.pdfpdf145996
20120228 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - kvalitet.pdf20120228 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2012 - kvalitet.pdfpdf276622
20120228 Styresak 10 Føreløpig regnskap 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 10 Føreløpig regnskap 2011.pdf20120228 Styresak 10 Føreløpig regnskap 2011.pdfpdf714757
20120228 Styresak 11 Oppdragsdokument 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 11 Oppdragsdokument 2012.pdf20120228 Styresak 11 Oppdragsdokument 2012.pdfpdf36041
20120228 Styresak 12 Forskningsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 12 Forskningsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdf20120228 Styresak 12 Forskningsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdfpdf69088
20120228 Styresak 13 Kommunikasjonsstrategi - Tiltaksplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 13 Kommunikasjonsstrategi - Tiltaksplan 2012.pdf20120228 Styresak 13 Kommunikasjonsstrategi - Tiltaksplan 2012.pdfpdf106725
20120228 Styresak 15 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Februar/20120228 Styresak 15 Orienteringssaker.pdf20120228 Styresak 15 Orienteringssaker.pdfpdf63296
20120328 Styresak 18 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 18 Godkjenning av saksliste.pdf20120328 Styresak 18 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28420
20120328 Styresak 19 Styreprotokoll 28. februar 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 19 Styreprotokoll 28. februar 2012.pdf20120328 Styresak 19 Styreprotokoll 28. februar 2012.pdfpdf35945
20120328 Styresak 20 Resultat og tiltaksrapport per 02.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 20 Resultat og tiltaksrapport per 02.2012 - Økonomi.pdf20120328 Styresak 20 Resultat og tiltaksrapport per 02.2012 - Økonomi.pdfpdf469688
20120328 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2011.pdf20120328 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2011.pdfpdf80581
20120328 Styresak 22 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2012 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 22 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2012 - Kvalitet.pdf20120328 Styresak 22 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2012 - Kvalitet.pdfpdf221460
20120328 Styresak 23 Tilsyn og eksterne revisjoner 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 23 Tilsyn og eksterne revisjoner 2011.pdf20120328 Styresak 23 Tilsyn og eksterne revisjoner 2011.pdfpdf6981859
20120328 Styresak 24 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mars/20120328 Styresak 24 Møteplan 2012.pdf20120328 Styresak 24 Møteplan 2012.pdfpdf30097
20120416 Styresak 26 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 26 Godkjenning av saksliste.pdf20120416 Styresak 26 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28371
20120416 Styresak 27 Styreprotokoll 28. mars 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 27 Styreprotokoll 28. mars 2012.pdf20120416 Styresak 27 Styreprotokoll 28. mars 2012.pdfpdf33449
20120416 Styresak 28 Resultat og tiltaksrapport per 03.2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 28 Resultat og tiltaksrapport per 03.2012.pdf20120416 Styresak 28 Resultat og tiltaksrapport per 03.2012.pdfpdf376120
20120416 Styresak 29 Brukerutvalg 2012 - 2014 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 29 Brukerutvalg 2012 - 2014 Helgelandssykehuset HF.pdf20120416 Styresak 29 Brukerutvalg 2012 - 2014 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf272674
20120416 Styresak 30 Oppnevnelse av valgstyre for valg av ansatte-representanter til styret.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 30 Oppnevnelse av valgstyre for valg av ansatte-representanter til styret.pdf20120416 Styresak 30 Oppnevnelse av valgstyre for valg av ansatte-representanter til styret.pdfpdf30965
20120416 Styresak 31 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/April/20120416 Styresak 31 Møteplan 2012.pdf20120416 Styresak 31 Møteplan 2012.pdfpdf29991
20120530 Styresak 33 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 33 Godkjenning av saksliste.pdf20120530 Styresak 33 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28914
20120530 Styresak 34 Styreprotokoll 16. april 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 34 Styreprotokoll 16. april 2012.pdf20120530 Styresak 34 Styreprotokoll 16. april 2012.pdfpdf34633
20120530 Styresak 35 Resultat og tiltaksrapport per 04.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 35 Resultat og tiltaksrapport per 04.2012 - Økonomi.pdf20120530 Styresak 35 Resultat og tiltaksrapport per 04.2012 - Økonomi.pdfpdf527753
20120530 Styresak 36 Innspill til plan og budsjettarbeid 2013 - 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 36 Innspill til plan og budsjettarbeid 2013 - 2016.pdf20120530 Styresak 36 Innspill til plan og budsjettarbeid 2013 - 2016.pdfpdf70633
20120530 Styresak 37 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2012 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 37 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2012 - Kvalitet.pdf20120530 Styresak 37 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2012 - Kvalitet.pdfpdf712653
20120530 Styresak 38 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 38 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdf20120530 Styresak 38 Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger.pdfpdf420375
20120530 Styresak 39 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 39 Orienteringssaker.pdf20120530 Styresak 39 Orienteringssaker.pdfpdf28029
20120530 Styresak 40 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 40 Møteplan 2012.pdf20120530 Styresak 40 Møteplan 2012.pdfpdf30082
20120530 Styresak 41 Eventuelt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Mai/20120530 Styresak 41 Eventuelt.pdf20120530 Styresak 41 Eventuelt.pdfpdf27479
20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdf20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28419
20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdf20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdfpdf35307
20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdf20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdfpdf619717
20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdf20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdfpdf393401
20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdf20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdfpdf67075
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdfpdf371465
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdfpdf372112
20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdf20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdfpdf38645
20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdf20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdfpdf29968
20120828 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdf20120828 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28169
20120828 Styresak 52 Styreprotokoll 19. juni 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 52 Styreprotokoll 19. juni 2012.pdf20120828 Styresak 52 Styreprotokoll 19. juni 2012.pdfpdf34285
20120828 Styresak 53 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 53 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Økonomi.pdf20120828 Styresak 53 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Økonomi.pdfpdf537927
20120828 Styresak 54 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 54 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Kvalitet.pdf20120828 Styresak 54 Resultat- og tiltaksrapport per 07.2012 Kvalitet.pdfpdf494936
20120828 Styresak 55 Møteplan 2013 Helgelandssykehuet HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 55 Møteplan 2013 Helgelandssykehuet HF.pdf20120828 Styresak 55 Møteplan 2013 Helgelandssykehuet HF.pdfpdf162472
20120828 Styresak 56 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/August/20120828 Styresak 56 Møteplan 2012.pdf20120828 Styresak 56 Møteplan 2012.pdfpdf29962

 

Styresaker 2011

20110221-22 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20110221-22 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28471
20110221-22 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2011.pdf20110221-22 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2011.pdfpdf38191
20110221-22 Styresak 04 Foreløpig årsregnskap 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 04 Foreløpig årsregnskap 2010.pdf20110221-22 Styresak 04 Foreløpig årsregnskap 2010.pdfpdf825332
20110221-22 Styresak 05 Budsjettdokument 2011 - oppfølgingssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 05 Budsjettdokument 2011 - oppfølgingssaker.pdf20110221-22 Styresak 05 Budsjettdokument 2011 - oppfølgingssaker.pdfpdf230031
20110221-22 Styresak 06 Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 06 Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering.pdf20110221-22 Styresak 06 Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering.pdfpdf1942566
20110221-22 Styresak 07 Brukerutvalget - honorering og mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 07 Brukerutvalget - honorering og mandat.pdf20110221-22 Styresak 07 Brukerutvalget - honorering og mandat.pdfpdf43881
20110221-22 Styresak 08 Oppdragsdokument 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 08 Oppdragsdokument 2011.pdf20110221-22 Styresak 08 Oppdragsdokument 2011.pdfpdf1615205
20110221-22 Styresak 09 Lokalsykehusstrategi - orienteringssak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 09 Lokalsykehusstrategi - orienteringssak.pdf20110221-22 Styresak 09 Lokalsykehusstrategi - orienteringssak.pdfpdf217581
20110221-22 Styresak 10 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Februar/20110221-22 Styresak 10 Møteplan 2011.pdf20110221-22 Styresak 10 Møteplan 2011.pdfpdf33995
20110323 Styresak 13 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 13 Godkjenning av saksliste.pdf20110323 Styresak 13 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28340
20110323 Styresak 14 Styreprotokoll 21. - 22. februar 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 14 Styreprotokoll 21. - 22. februar 2011.pdf20110323 Styresak 14 Styreprotokoll 21. - 22. februar 2011.pdfpdf37629
20110323 Styresak 15 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 15 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2011.pdf20110323 Styresak 15 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2011.pdfpdf1025057
20110323 Styresak 16 Årsrapporter 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 16 Årsrapporter 2010.pdf20110323 Styresak 16 Årsrapporter 2010.pdfpdf197841
20110323 Styresak 17 Årlig melding 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 17 Årlig melding 2010.pdf20110323 Styresak 17 Årlig melding 2010.pdfpdf560276
20110323 Styresak 18 Brukerutvalget årsmelding 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 18 Brukerutvalget årsmelding 2010.pdf20110323 Styresak 18 Brukerutvalget årsmelding 2010.pdfpdf48706
20110323 Styresak 19 Status ambulansebåtprosjekt Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 19 Status ambulansebåtprosjekt Helgeland.pdf20110323 Styresak 19 Status ambulansebåtprosjekt Helgeland.pdfpdf42425
20110323 Styresak 20 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mars/20110323 Styresak 20 Møteplan 2011.pdf20110323 Styresak 20 Møteplan 2011.pdfpdf34110
20110427 Styresak 23 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/April/20110427 Styresak 23 Godkjenning av saksliste.pdf20110427 Styresak 23 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28389
20110427 Styresak 24 Styreprotokoll 23.03.2011 og 01.04.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/April/20110427 Styresak 24 Styreprotokoll 23.03.2011 og 01.04.2011.pdf20110427 Styresak 24 Styreprotokoll 23.03.2011 og 01.04.2011.pdfpdf34556
20110427 Styresak 26 Invisteringer - omprioritering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/April/20110427 Styresak 26 Invisteringer - omprioritering.pdf20110427 Styresak 26 Invisteringer - omprioritering.pdfpdf216293
20110427 Styresak 27 Desentralsert fødselsomsorg i Helgelandssykehuset - videre arbeidi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/April/20110427 Styresak 27 Desentralsert fødselsomsorg i Helgelandssykehuset - videre arbeidi.pdf20110427 Styresak 27 Desentralsert fødselsomsorg i Helgelandssykehuset - videre arbeidi.pdfpdf1046326
20110427 Styresak 28 Resultatrapport per 03.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/April/20110427 Styresak 28 Resultatrapport per 03.2011.pdf20110427 Styresak 28 Resultatrapport per 03.2011.pdfpdf2260682
20110525-26 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdf20110525-26 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28442
20110525-26 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2011.pdf20110525-26 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2011.pdfpdf33861
20110525-26 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2011.pdf20110525-26 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2011.pdfpdf1857662
20110525-26 Styresak 36 Ferieavvikling 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 36 Ferieavvikling 2011.pdf20110525-26 Styresak 36 Ferieavvikling 2011.pdfpdf42350
20110525-26 Styresak 37 Ventetider barne- og ungdomspsykiatri.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 37 Ventetider barne- og ungdomspsykiatri.pdf20110525-26 Styresak 37 Ventetider barne- og ungdomspsykiatri.pdfpdf124209
20110525-26 Styresak 38 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Mai/20110525-26 Styresak 38 Møteplan 2011.pdf20110525-26 Styresak 38 Møteplan 2011.pdfpdf30159
20110622 Styresak 40 godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 40 godkjenning av saksliste.pdf20110622 Styresak 40 godkjenning av saksliste.pdfpdf28259
20110622 Styresak 41 Styreprotokoll 25. - 26. mai 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 41 Styreprotokoll 25. - 26. mai 2011.pdf20110622 Styresak 41 Styreprotokoll 25. - 26. mai 2011.pdfpdf35715
20110622 Styresak 42 Resultat og tiltaksrapport per 05.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 42 Resultat og tiltaksrapport per 05.2011.pdf20110622 Styresak 42 Resultat og tiltaksrapport per 05.2011.pdfpdf1811541
20110622 Styresak 43 Sammenlikningsrapport 2010 (RHF).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 43 Sammenlikningsrapport 2010 (RHF).pdf20110622 Styresak 43 Sammenlikningsrapport 2010 (RHF).pdfpdf96023
20110622 Styresak 44 Status rehabilitering Sør-Helgeland og omstilling Avdeling for fysikalsk rehab.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 44 Status rehabilitering Sør-Helgeland og omstilling Avdeling for fysikalsk rehab.pdf20110622 Styresak 44 Status rehabilitering Sør-Helgeland og omstilling Avdeling for fysikalsk rehab.pdfpdf385442
20110622 Styresak 45 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Juni/20110622 Styresak 45 Møteplan 2011.pdf20110622 Styresak 45 Møteplan 2011.pdfpdf30899
20110830 Styresak 47 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 47 Godkjenning av saksliste.pdf20110830 Styresak 47 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28552
20110830 Styresak 49 Resultat og tiltaksrapport per 07.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 49 Resultat og tiltaksrapport per 07.2011.pdf20110830 Styresak 49 Resultat og tiltaksrapport per 07.2011.pdfpdf1813577
20110830 Styresak 50 Kvalitetsstrategi og handlingsplan 2011 - 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 50 Kvalitetsstrategi og handlingsplan 2011 - 2014.pdf20110830 Styresak 50 Kvalitetsstrategi og handlingsplan 2011 - 2014.pdfpdf35702
20110830 Styresak 51 Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 51 Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF.pdf20110830 Styresak 51 Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF.pdfpdf174665
20110830 Styresak 52 Utsettelse av MR-investering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 52 Utsettelse av MR-investering.pdf20110830 Styresak 52 Utsettelse av MR-investering.pdfpdf30136
20110830 Styresak 53 Budsjettprosess.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 53 Budsjettprosess.pdf20110830 Styresak 53 Budsjettprosess.pdfpdf822773
20110830 Styresak 54 Møteplan Helgelandssykehuset HF 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 54 Møteplan Helgelandssykehuset HF 2012.pdf20110830 Styresak 54 Møteplan Helgelandssykehuset HF 2012.pdfpdf324359
20110830 Styresak 55 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/August/20110830 Styresak 55 Møteplan 2011.pdf20110830 Styresak 55 Møteplan 2011.pdfpdf30044
20110923 Styresak 57 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/September/20110923 Styresak 57 Godkjenning av saksliste.pdf20110923 Styresak 57 Godkjenning av saksliste.pdfpdf27945
20110923 Styresak 58 Styreprotokoll 30. august 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/September/20110923 Styresak 58 Styreprotokoll 30. august 2011.pdf20110923 Styresak 58 Styreprotokoll 30. august 2011.pdfpdf35779
20110923 Styresak 59 Resultat og tiltaksrapport per 08.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/September/20110923 Styresak 59 Resultat og tiltaksrapport per 08.2011.pdf20110923 Styresak 59 Resultat og tiltaksrapport per 08.2011.pdfpdf1644414
20110923 Styresak 60 Møteplan 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/September/20110923 Styresak 60 Møteplan 2011.pdf20110923 Styresak 60 Møteplan 2011.pdfpdf29898
20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdf20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28353
20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdf20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdfpdf32584
20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdf20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdfpdf853605
20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdf20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdfpdf1877256


 

Styresaker 2010

20100301 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20100301 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34425
20100301 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2010.pdf20100301 Styresak 02 Styreprotokoll 14. - 15. desember 2010.pdfpdf43332
20100301 Styresak 03 Resultat 2009 og per 01.2010 samt tiltaksplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 03 Resultat 2009 og per 01.2010 samt tiltaksplan 2010.pdf20100301 Styresak 03 Resultat 2009 og per 01.2010 samt tiltaksplan 2010.pdfpdf2114601
20100301 Styresak 04 Budsjettdokument 2010 - oppfølgningssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 04 Budsjettdokument 2010 - oppfølgningssaker.pdf20100301 Styresak 04 Budsjettdokument 2010 - oppfølgningssaker.pdfpdf390859
20100301 Styresak 05 Rusenhet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 05 Rusenhet.pdf20100301 Styresak 05 Rusenhet.pdfpdf2186684
20100301 Styresak 06 Årlig melding 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 06 Årlig melding 2009.pdf20100301 Styresak 06 Årlig melding 2009.pdfpdf745390
20100301 Styresak 07 Forslag til lokalsykehusstrategi 2010.2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 07 Forslag til lokalsykehusstrategi 2010.2020.pdf20100301 Styresak 07 Forslag til lokalsykehusstrategi 2010.2020.pdfpdf1513297
20100301 Styresak 08 Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 08 Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF.pdf20100301 Styresak 08 Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf100801
20100301 Styresak 09 Urologi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 09 Urologi.pdf20100301 Styresak 09 Urologi.pdfpdf52342
20100301 Styresak 10 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/1. mars/20100301 Styresak 10 Møteplan 2010.pdf20100301 Styresak 10 Møteplan 2010.pdfpdf39511
20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdf20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34671
20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdf20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdfpdf55042
20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdf20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdfpdf204739
20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdf20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdfpdf51179
20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdf20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdfpdf1070281
20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdf20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdfpdf59611
20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdf20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdfpdf377036
20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdf20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdfpdf198082
20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdf20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdfpdf177617
20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdf20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdfpdf64860
20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdf20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdfpdf45794
20100427 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdf20100427 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34101
20100427 Styresak 25 Styreprotokoll 24.mars 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 25 Styreprotokoll 24.mars 2010.pdf20100427 Styresak 25 Styreprotokoll 24.mars 2010.pdfpdf59013
20100427 Styresak 26 Resultat og tiltaksraport per 03.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 26 Resultat og tiltaksraport per 03.2010.pdf20100427 Styresak 26 Resultat og tiltaksraport per 03.2010.pdfpdf1103415
20100427 Styresak 27 Lokalsykehusfunksjoner.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 27 Lokalsykehusfunksjoner.pdf20100427 Styresak 27 Lokalsykehusfunksjoner.pdfpdf48608
20100427 Styresak 28 Stans i lufttrafikken. orientering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 28 Stans i lufttrafikken. orientering.pdf20100427 Styresak 28 Stans i lufttrafikken. orientering.pdfpdf31667
20100427 Styresak 29 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/April/20100427 Styresak 29 Møteplan 2010.pdf20100427 Styresak 29 Møteplan 2010.pdfpdf53716
20100531 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdf20100531 Styresak 31 Godkjenning av saksliste.pdfpdf35784
20100531 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2010.pdf20100531 Styresak 32 Styreprotokoll 27. april 2010.pdfpdf61210
20100531 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2010.pdf20100531 Styresak 33 Tertialrapport 1. tertial 2010.pdfpdf1376755
20100531 Styresak 34 Bærekraftsanalyse. innspill til Helse Nord RHF`s invsteringsplan 2010-2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 34 Bærekraftsanalyse. innspill til Helse Nord RHF`s invsteringsplan 2010-2018.pdf20100531 Styresak 34 Bærekraftsanalyse. innspill til Helse Nord RHF`s invsteringsplan 2010-2018.pdfpdf83273
20100531 Styresak 35 Røntgeninvisteringer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 35 Røntgeninvisteringer.pdf20100531 Styresak 35 Røntgeninvisteringer.pdfpdf161671
20100531 Styresak 37 Ferieavvikling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 37 Ferieavvikling.pdf20100531 Styresak 37 Ferieavvikling.pdfpdf291234
20100531 Styresak 38 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Mai/20100531 Styresak 38 Møteplan 2010.pdf20100531 Styresak 38 Møteplan 2010.pdfpdf63495
20100617 Styresak 40 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 40 Godkjenning av saksliste.pdf20100617 Styresak 40 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34461
20100617 Styresak 41 Styreprotokll 31. mai 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 41 Styreprotokll 31. mai 2010.pdf20100617 Styresak 41 Styreprotokll 31. mai 2010.pdfpdf58226
20100617 Styresak 42 Resultat- og tiltaksraport per 05.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 42 Resultat- og tiltaksraport per 05.2010.pdf20100617 Styresak 42 Resultat- og tiltaksraport per 05.2010.pdfpdf1464412
20100617 Styresak 43 Informasjonsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 43 Informasjonsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdf20100617 Styresak 43 Informasjonsstrategi Helgelandssykehuset HF.pdfpdf2024330
20100617 Styresak 44 Styringsindikatorer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 44 Styringsindikatorer.pdf20100617 Styresak 44 Styringsindikatorer.pdfpdf48755
20100617 Styresak 45 Sammenligningsrapport 2009 (RHF-rapport).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 45 Sammenligningsrapport 2009 (RHF-rapport).pdf20100617 Styresak 45 Sammenligningsrapport 2009 (RHF-rapport).pdfpdf99651
20100617 Styresak 46 Brukerutvalget - nyoppnevning medlemmer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 46 Brukerutvalget - nyoppnevning medlemmer.pdf20100617 Styresak 46 Brukerutvalget - nyoppnevning medlemmer.pdfpdf37471
20100617 Styresak 47 Valgstyreoppnevning.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 47 Valgstyreoppnevning.pdf20100617 Styresak 47 Valgstyreoppnevning.pdfpdf142360
20100617 Styresak 48 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 48 Møteplan 2010.pdf20100617 Styresak 48 Møteplan 2010.pdfpdf54285
20100617 Styresak 49 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Juni/20100617 Styresak 49 Orienteringssaker.pdf20100617 Styresak 49 Orienteringssaker.pdfpdf33399
20100824 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdf20100824 Styresak 51 Godkjenning av saksliste.pdfpdf35228
20100824 Styresak 52 Styreprotokoll 17. juni 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 52 Styreprotokoll 17. juni 2010.pdf20100824 Styresak 52 Styreprotokoll 17. juni 2010.pdfpdf48447
20100824 Styresak 53 Resultat og tiltaksrapport per 07.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 53 Resultat og tiltaksrapport per 07.2010.pdf20100824 Styresak 53 Resultat og tiltaksrapport per 07.2010.pdfpdf1485953
20100824 Styresak 54 Organisering og styring av helseforetaket.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 54 Organisering og styring av helseforetaket.pdf20100824 Styresak 54 Organisering og styring av helseforetaket.pdfpdf2361424
20100824 Styresak 55 Samhandlingsorganisering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 55 Samhandlingsorganisering.pdf20100824 Styresak 55 Samhandlingsorganisering.pdfpdf73930
20100824 Styresak 56 Helseparken Rana - evaluering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/August/20100824 Styresak 56 Helseparken Rana - evaluering.pdf20100824 Styresak 56 Helseparken Rana - evaluering.pdfpdf315743


 

Fant du det du lette etter?