Praksiskonsulenter (PKO)

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten - til det beste for enkeltpasienten.

Hva er PKO?

PKO skal bidra til å sikre helhet og koordinering i hele pasientforløpet, blant annet gjennom kvalitetssikring av henvisninger, epikriser og utrednings-/behandlingsplanlegging.

Disse skal i samarbeid med sykehusavdelingene finne fram til konkrete områder i pasientforløp eller samhandling som kan forbedres, både internt på sykehusene og ute i førstelinjen, og ikke minst i gråsonen mellom nivåene. Les mer på Praksiskonsulentordningen - nasjonal side.

PKO-håndbok for Helgelandssykehuset, med vedlegg (PDF)

Kontakt oss gjerne

Vi ønsker åpen dialog og aktive innspill fra både kommunehelsetjeneste og sykehus. Det er nyttig med alle former for innspill, store og små! Send gjerne en mail eller ring dersom du har noe på hjertet. 

Anita Husveg
Epost
Mob.: 916 91 460


Fant du det du lette etter?