Praksiskonsulenter (PKO)

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten - til det beste for enkeltpasienten.

Hva er PKO?

PKO skal bidra til å sikre helhet og koordinering i hele pasientforløpet, blant annet gjennom kvalitetssikring av henvisninger, epikriser og utrednings-/behandlingsplanlegging.

Disse skal i samarbeid med sykehusavdelingene finne fram til konkrete områder i pasientforløp eller samhandling som kan forbedres, både internt på sykehusene og ute i førstelinjen, og ikke minst i gråsonen mellom nivåene. Les mer på Praksiskonsulentordningen - nasjonal side.

PKO-håndbok for Helgelandssykehuset, med vedlegg (PDF)

PKO-møter

2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdf2016.01.28 PKO-møte med enhetsledelse Mo i Rana.pdf
2015.08.26 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2015.08.26 PKO-møte.pdf2015.08.26 PKO-møte.pdf
2014.11.26 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.11.26 PKO-møte.pdf2014.11.26 PKO-møte.pdf
2014.06.13 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.06.13 PKO-møte.pdf2014.06.13 PKO-møte.pdf
2014.04.20 PKO-møte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2014.04.20 PKO-møte.pdf2014.04.20 PKO-møte.pdf
2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling PKO-møter/2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdf2013.03.18 PKO-møte - Samstemming av legemiddellister.pdf

 

Kontakt oss gjerne

Vi ønsker åpen dialog og aktive innspill fra både kommunehelsetjeneste og sykehus.

Det er nyttig med alle former for innspill, store og små! Send gjerne en mail eller ring dersom du har noe på hjertet.

Kontakt samhandlingsjef

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.