Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Avtaler, rutiner og avvik

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene

Meld samhandlingsavvik

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (PDF)

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (DOCX)

Meld samhandlingsavvik! Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser. Uønskede samhandlingshendelser til Helgelandssykehuset sendes til

postmottak@helgelandssykehuset.no

Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Helgelandssykehuset, pb. 601, 8607 Mo i Rana.

Rutiner:

Rutiner avviksmeldinger (PDF)

  


Kontakt

Kontakt kommuner

Kontaktpersoner for utskrivingsklare pasienter og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Kontakt oss

Kontaktinformasjon HelgelandssykehusetLærings- og mestringssenteretKoordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Aktuelt om samhandling

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 23.05.2019
  Oppsummering av møte i Samhandlingsutvalget i Helse Nord 22. mai

  I Regional utviklingsplan 2035 er samhandlingsfeltet høyt prioritert, og helseforetakene skal lage strategi- og tiltaksplan for samhandling. Samhandlingsutvalget i Helse Nord følger opp dette og andre oppfølgingspunkter for bedre samhandling.

 • 18.02.2019
  Ønsker pasienter og pårørende velkommen på kurs!

  Nå pågår planlegging av årets kurstilbud for pasienter og pårørende for fullt. Det jobbes i arbeidsgrupper på hele Helgeland for å få kursprogrammene ferdige. Slike kurs kalles lærings- og mestringskurs. I vår gjennomføres for eksempel hjer...

 • 16.11.2018
  - Med takt og tone kan det bli musikk!

  Han beskrev det så godt, Lasse Gustavson, hvordan samhandling rundt pasienten enten oppleves som en dans der alle faller inn i rytmen, eller som en hakkete forestilling preget av usikkerhet og konfrontasjon. Hvordan skal de ulike aktørene i...

 • 12.10.2018
  Startskuddet på implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus

  8.oktober ble pakkeforløpene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lansert i Nordland. Helgelandssykehuset inviterte samarbeidspartnere og brukerrådet til å overvære konferansen sammen med ledere og sentrale fagfol...

 • 15.05.2018
  - Vår viktigste oppgave er å være et talerør for brukerne

  Anne Lise Brygfjeld har jobbet og engasjert seg innen helse- og omsorgssektoren hele livet. Nå er hun nyvalgt leder av brukerutvalget på Helgelandssykehuset. Hun vil bruke sitt verv til å få til positiv endring.

 • 07.05.2018
  Viktige workshoper om elektronisk samhandling mellom kommuner og sykehus

  For at pasientene skal få den beste behandling og oppfølging er det viktig at sykehus og kommuner samarbeider godt sammen. Kommune- og sykehusansatte på Helgeland møttes i forrige uke i tre ulike workshop om elektronisk samhandling i Mosjøe...

 • 14.03.2018
  Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune inviterer til dialogmøte 14. juni

  Invitasjonen går ut til alle fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune. Møtet som var oppsatt i april fikk for få påmeldte. I tillegg er det gjort endringer i agendaen etter innspill fra fastleger.

 • 19.02.2018
  Sammen om mestring: Godt samarbeid med Vefsn kommune

  Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

 • 22.01.2018
  Nasjonal konferanse for praksiskonsulenter i Lofoten juni 2018

  6.-8. juni 2018 arrangeres Nasjonal PKO-konferanse i vakre Lofoten!  Programmet er under utarbeidelse. Du kan melde deg på allerede nå.

 • 19.04.2017
  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset. - Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

 • 11.11.2016
  Flott ramme rundt den første samhandlingskonferansen på Helgeland

  Endelig samhandlingskonferanse for klinisk personell og helseledere på Helgeland. 150 deltakere samlet seg i Mosjøen til to spennende og interessante dager.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Barn og unge i familien?https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/barn-og-unge-i-familienBarn og unge i familien?B
Brukerutvalgethttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/brukerutvalgetBrukerutvalgetB
Diabetes - Samhandling med kommunenehttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/diabetes-samhandling-med-kommuneneDiabetes - Samhandling med kommuneneD
Fastlegenytthttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenyttFastlegenyttF
Forløpskoordinatorer for kreftbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/forlopskoordinatorer-for-kreftbehandlingForløpskoordinatorer for kreftbehandlingF
Habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-og-rehabiliteringHabilitering og rehabiliteringH
Helse i arbeidhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/helse-i-arbeidHelse i arbeidH
Individuell planhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/individuell-planIndividuell planI
Koordinator habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/koordinator-habilitering-og-rehabiliteringKoordinator habilitering og rehabiliteringK
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringK
Kurs og opplæring for pasienter og pårørendehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorendeKurs og opplæring for pasienter og pårørendeK
Laboratorietjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenesterLaboratorietjenesterLLaboratorietjenesterLaboratorietjenesterLaboratorietjenesterLaboratorietjenester
Lærings- og mestringssenterethttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinskhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinskMedisinskMMedisinskMedisinskMedisinskMedisinsk
Praksiskonsulenter (PKO)https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/praksiskonsulenter-pkoPraksiskonsulenter (PKO)P
Private avtalespesialister i Helse Nordhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/private-avtalespesialister-i-helse-nordPrivate avtalespesialister i Helse NordP
Psykisk helse og rushttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusPsykisk helse og rusPPsykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rus
Samhandlingskonferansen 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-2016-2016-11-08Samhandlingskonferansen 2016S
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-helgeland-2018-2018-11-14Samhandlingskonferansen Helgeland 2018S
Samvalgsverktøy for egen diagnosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/samvalgsverktoy-for-egen-diagnoseSamvalgsverktøy for egen diagnoseS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.