Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Avtaler, rutiner og avvik

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalen

Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner.

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene

Samhandlingsavvik

Meld samhandlingssavvik - hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser. Uønskede samhandlingshendelser til Helgelandssykehuset sendes til

postmottak@helgelandssykehuset.no


Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Helgelandssykehuset, pb. 601, 8607 Mo i Rana.

Rutiner:

Rutiner avviksmeldinger (PDF)

Skjema:  

Meld avvik til Helgelandssykehuset (DOC)

Meld avvik til Helgelandssykehuset (PDF)


Kontakt

Kontakt kommuner

Kontaktpersoner for utskrivingsklare pasienter Kontaktpersoner for koordinerende enhet

Kontakt Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset

Tema

Barn og unge i familien?https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/barn-og-unge-i-familienBarn og unge i familien?B
Brukerutvalgethttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/brukerutvalgetBrukerutvalgetB
Fastlegenytthttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenyttFastlegenyttF
Habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-og-rehabiliteringHabilitering og rehabiliteringH
Individuell planhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/individuell-planIndividuell planI
Koordinator habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/koordinator-habilitering-og-rehabiliteringKoordinator habilitering og rehabiliteringK
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringK
Lærings- og mestringssenterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/lering-og-mestringLærings- og mestringssenterLLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenterLærings- og mestringssenter
Pakkeforløp for kreftbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/pakkeforlop-for-kreftbehandlingPakkeforløp for kreftbehandlingP
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/pasient-og-parorendeoppleringPasient- og pårørendeopplæringP
Praksiskonsulenter (PKO)https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/praksiskonsulenter-pkoPraksiskonsulenter (PKO)P
Raskere tilbakehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/raskere-tilbakeRaskere tilbakeR
Samhandlingskonferansen 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-2016-2016-11-08Samhandlingskonferansen 2016S

Aktuelt om samhandling

  • 19.04.2017
    Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

    Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset. - Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

  • 11.11.2016
    Flott ramme rundt den første samhandlingskonferansen på Helgeland

    Endelig samhandlingskonferanse for klinisk personell og helseledere på Helgeland. 150 deltakere samlet seg i Mosjøen til to spennende og interessante dager.

Møtepunkt og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak

OSO - overordnet samhandlingsorgan

Fagmøter for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf
2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf