Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Avtaler, rutiner og avvik

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene

Meld samhandlingsavvik

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (PDF)

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (DOCX)

Meld samhandlingsavvik! Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser. Uønskede samhandlingshendelser til Helgelandssykehuset sendes til

postmottak@helgelandssykehuset.no

Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Helgelandssykehuset, pb. 601, 8607 Mo i Rana.

Rutiner:

Rutiner avviksmeldinger (PDF)

  


Kontakt

Kontakt kommuner

Kontaktpersoner for utskrivingsklare pasienter og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Kontakt oss

Kontaktinformasjon HelgelandssykehusetLærings- og mestringssenteret


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Aktuelt om samhandling

Møter og konferanser

Møtepunkt og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak

OSO - overordnet samhandlingsorgan

Fagmøter for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.