Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Samhandlingsnytt

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 23.05.2019
  Oppsummering av møte i Samhandlingsutvalget i Helse Nord 22. mai

  I Regional utviklingsplan 2035 er samhandlingsfeltet høyt prioritert, og helseforetakene skal lage strategi- og tiltaksplan for samhandling. Samhandlingsutvalget i Helse Nord følger opp dette og andre oppfølgingspunkter for bedre samhandling.

 • 16.11.2018
  - Med takt og tone kan det bli musikk!

  Han beskrev det så godt, Lasse Gustavson, hvordan samhandling rundt pasienten enten oppleves som en dans der alle faller inn i rytmen, eller som en hakkete forestilling preget av usikkerhet og konfrontasjon. Hvordan skal de ulike aktørene i...

 • 12.10.2018
  Startskuddet på implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus

  8.oktober ble pakkeforløpene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lansert i Nordland. Helgelandssykehuset inviterte samarbeidspartnere og brukerrådet til å overvære konferansen sammen med ledere og sentrale fagfol...

 • 15.05.2018
  - Vår viktigste oppgave er å være et talerør for brukerne

  Anne Lise Brygfjeld har jobbet og engasjert seg innen helse- og omsorgssektoren hele livet. Nå er hun nyvalgt leder av brukerutvalget på Helgelandssykehuset. Hun vil bruke sitt verv til å få til positiv endring.

 • 07.05.2018
  Viktige workshoper om elektronisk samhandling mellom kommuner og sykehus

  For at pasientene skal få den beste behandling og oppfølging er det viktig at sykehus og kommuner samarbeider godt sammen. Kommune- og sykehusansatte på Helgeland møttes i forrige uke i tre ulike workshop om elektronisk samhandling i Mosjøe...

 • 19.02.2018
  Sammen om mestring: Godt samarbeid med Vefsn kommune

  Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

 • 19.04.2017
  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset. - Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

 • 11.11.2016
  Flott ramme rundt den første samhandlingskonferansen på Helgeland

  Endelig samhandlingskonferanse for klinisk personell og helseledere på Helgeland. 150 deltakere samlet seg i Mosjøen til to spennende og interessante dager.

Fant du det du lette etter?