Hav og måse, kommunevåpen for Helgeland

Samhandling

Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.

Avtaler, rutiner og avvik

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene

Meld samhandlingsavvik

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (PDF)

Skjema for samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene (DOCX)

Meld samhandlingsavvik! Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser. Uønskede samhandlingshendelser til Helgelandssykehuset sendes til

postmottak@helgelandssykehuset.no

Avvik med sensitivt innhold må sendes per post til Helgelandssykehuset, pb. 601, 8607 Mo i Rana.

Rutiner:

Rutiner avviksmeldinger (PDF)

  


Kontakt

Kontakt kommuner

Kontaktpersoner for utskrivingsklare pasienter og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Kontakt oss

Kontaktinformasjon HelgelandssykehusetLærings- og mestringssenteretKoordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Aktuelt om samhandling

Møtepunkt og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak

OSO - overordnet samhandlingsorgan

Fagmøter for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2016.06.19 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf2016.05.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf
2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf2015.08.26 Fagmøte - Dialogmøte leger Sandnessjøen.pdf
2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling - Fagmøte leger/2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf2015.06.17 Fagmøte - Dialogmøte leger Mo.pdf

Barn og unge i familien?https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/barn-og-unge-i-familienBarn og unge i familien?B
Brukerutvalgethttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/brukerutvalgetBrukerutvalgetB
Diabetes - Samhandling med kommunenehttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/diabetes-samhandling-med-kommuneneDiabetes - Samhandling med kommuneneD
Fastlegenytthttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenyttFastlegenyttF
Forløpskoordinatorer for kreftbehandlinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/forlopskoordinatorer-for-kreftbehandlingForløpskoordinatorer for kreftbehandlingF
Habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/habilitering-og-rehabiliteringHabilitering og rehabiliteringH
HelseIArbeidhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/helseiarbeidHelseIArbeidH
Individuell planhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/individuell-planIndividuell planI
Koordinator habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/koordinator-habilitering-og-rehabiliteringKoordinator habilitering og rehabiliteringK
Koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/koordinerende-enhet-for-habilitering-og-rehabiliteringKoordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringK
Kurs og opplæring for pasienter og pårørendehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorendeKurs og opplæring for pasienter og pårørendeK
Laboratorietjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk/laboratorietjenesterLaboratorietjenesterLLaboratorietjenesterLaboratorietjenesterLaboratorietjenesterLaboratorietjenester
Lærings- og mestringssenterethttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinskhttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/medisinskMedisinskMMedisinskMedisinskMedisinskMedisinsk
Praksiskonsulenter (PKO)https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/praksiskonsulenter-pkoPraksiskonsulenter (PKO)P
Private avtalespesialister i Helse Nordhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/private-avtalespesialister-i-helse-nordPrivate avtalespesialister i Helse NordP
Psykisk helse og rushttps://helgelandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusPsykisk helse og rusPPsykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rus
Samhandlingskonferansen 2016https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-2016-2016-11-08Samhandlingskonferansen 2016S
Samhandlingskonferansen Helgeland 2018https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/samhandlingskonferansen-helgeland-2018-2018-11-14Samhandlingskonferansen Helgeland 2018S
Samvalgsverktøy for egen diagnosehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/samvalgsverktoy-for-egen-diagnoseSamvalgsverktøy for egen diagnoseS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.