HELSENORGE

Forsknings- og innovasjonsforelesninger - våren 2023

Forsknings- og innovasjonsforelesninger på utvalgte dager hver måned. Det legges ut et opptak av hver forelesning.

Se hele forelesningplanen med tidspunkter for våren 2023. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB: Når dere deltar i Teamsforelesningene:  Husk å skru av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen. 


Bjørn Odvar Eriksen - 3. februar

Bjørn Odvar Eriksen er professor ved institutt for klinisk medisin ved Norges Arktiske Universitet UiT og overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i nyremedisin.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Sammenhengen mellom blodtrykk og nyrefunksjon i normalbefolkningen – resultater fra RENIS

Hypertensjon er regnet som en av de viktigste årsakene til at nyrene svikter, men sammenhengen mellom blodtrykk og nyrefunksjon er mer komplisert enn tidligere antatt. Innlegget fokuserer på bruk av riktige metoder ved studier av disse problemstillingene.

NB: Denne presentasjonen blir IKKE tatt opp på video og publisert på YouTube.

Teams lenke til å delta i møtet:


Runa Marie Andreassen - 10. februar

Runa M. Andreassen er overlege i nyremedisin og PhD stipendiat fra Helse Nord ved Helgelandssykehuset

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 10. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


Agnethe Eltoft - 17. februar

Agnethe Eltoft er førsteamanuensis ved  Institutt for klinisk medisin ved Norges Arktiske Universitet UiT,  spesialist i nevrologi og er overlege ved Nevrologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 17. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kunstig intelligens for å detektere storkarokkulsjoner og bedre akutt hjerneslagdiagnostikk i Helse Nord

Teams lenke til å delta i møtet:Jørgen Sundby - torsdag 23. februar 

Jørgen Sundby har i snart 20 år hatt bi-stilling som spesialist i nevropsykologi ved Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen og er i sin hovedstilling ansatt ved Institutt for psykologi, UiT. Han har mange års erfaring med utredning av og tiltak for barn, unge og voksne med kognitive og psykiske vansker. Jørgen Sundby arrangerer et totimers digitalt lunsjkurs om ADHD.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Torsdag 23. februar 2023 kl 11:00-13:00
Tittel: ADHD tilstand hos kvinner/jenter - er det annerledes og bør det gis mer oppmerksomhet

Teams lenke til å delta i møtet Astri Gullesen - 3 mars

Astri Gullesen er rådgiver i samhandlingsavdelingen i Helgelandssykehuset og prosjektleder for Helserom Helgeland. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Helserom Helgeland

Teams lenke til å delta i møtet:


Margit Steinholt - 10. mars

Margit Steinholt er overlege og gynekolog i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 10. mars 2023 kl 11:30-12:15

Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


Marianne Steinmo - 24.mars 

Marianne Steinmo er professor på NORD Universitetet i Mo i Rana innen innovasjon og Business Administration. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 24. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Hvordan lykkes med forskning- og innovasjonssamarbeid.

Teams lenke til å delta i møtet:Hege Sjåvik - 31. mars

Hege Sjåvik er smittevernsoverlege ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 31. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Filmarray - hurtig-PCR

Teams lenke til å delta i møtet:
Geir Lorem - 14. april

Geir Fagerjord Lorem er professor ved Institutt for psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet.  Han har filosofi hovedfag i Tromsø (1997) innen temaet etikk og disputerte i 2005 på et medisinsk-filosofisk prosjekt innen psykiatrisk rehabilitering. I dag forsker han på hjertepasienter og psykisk helse. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 14. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Psykiske reaksjoner før og etter hjerteinfarkt 

Teams lenke til å delta i møtet:Jon Våbenø  - 21. april

Jon Våbenø er forsker ved Helgelandssykehuset.   Han er utdannet farmasøyt og har doktorgrad i legemiddelkjemi, som er et farmasøytisk fagfelt i skjæringspunktet mellom kjemi, biologi og medisin.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 21. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


Geir Bjørkøy - 28 april

Geir Bjørkøy startet i 2021 som daglig leder for Vitensenter Nordland. Han har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø innen cellebiologi og kreftutvikling og var fra 2008 professor ved Fakultet for Naturvitenskap og gruppeleder ved CEMIR, Senter for fremragende forskning, NTNU. Forskningen har vært dreid rundt hvordan våre celler fjerner og resirkulerer ødelagte, overflødige eller fremmede komponenter. Dette forskningsfeltet har i de siste årene hatt stor  betydning for hvordan vi i dag forstår grunnleggende sykdomspreventive mekanismer og naturlige aldringsprosesser. Foredraget vil gå fra basale mekanismer til pågående kliniske forsøk.  

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 28. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: En ny rolle for vårt medfødte immunforsvar

Teams lenke til å delta i møtet:


Inger Myrnes Hansen - 5. mai

Inger Myrnes Hansen er overlege i medisin ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 5. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


José J. Martinez Bravo - 12 mai

José J. Martinez Bravo er PhD stipendiat fra Helse Nord ved Helgelandssykehuset

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 12. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


Kjersti Grønning - 26 mai

Kjersti Grønning er forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag og Professor II ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 26. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Bruk av HUNT biobank i et helseforetak.

Teams lenke til å delta i møtet:Nina Mørkved  - 2 juni 

Nina Mørkved er psykologspesialist og forsker ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 2. juni 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kommer

Teams lenke til å delta i møtet:


Sameline Grimsgaard og Elin Skog - 16 juni

Sameline Grimsgaard er lege, professor i epidemiologi og leder av Tromsøundersøkelsen, UiT.  Elin Skog er biolog, byråkrat og prosjektleder for den 8.datainnsamlingen i Tromsøundersøkelsen, UiT

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 16. juni 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Tromsøundersøkelsen som forskningssamarbeid fra 1974 til 2027

Teams lenke til å delta i møtet:Reservert - 23 juni
Fant du det du lette etter?