Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Tilbudet gjelder pasienter og brukere som har funksjonsnedsettelser:

  • som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander
  • etter sykdom og/eller skade etter somatisk eller psykisk sykdom/lidelse eventuelt rusmiddelproblemer.

Rådgiver for Koordinerende enhet Marit Hermstad

Kontorsted: Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 54/958 48 385
E-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Oversikt over tilbudet.

Koordinerende enhet har kontakt med og oversikt over kommunene på Helgeland sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.

Kontaktpersoner i kommunene

Alstahaug

Nicole Weling, ledende fysioterapeut, helsesenteret
Åsgata 13, 8800 Sandnessjøen
Telefon: 75 07 52 50

Bindal

Anita Lund, rehab. koordinator
Oldervikveien 5, 7980 Bindal
Telefon: 75 03 26 00

Brønnøy

Hilde Nilsen, rehab. koordinator, Brønnøy kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten, Skulesvei 15, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 29 50

Dønna

Aino Eide, rehab.koordinator, Dønna kommune
8890 Dønna
Telefon: 75 05 21 44

Grane

May Mikalsen, leder sykehjemmet
Skoleveien 23, 8660 Trofors
Telefon: 75 18 22 00

Hattfjelldal

Sissel Marit Bue, rehab.koordinator
OT Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal
Telefon: 75 18 48 00

Hemnes

Tildelingskontoret
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Telefon: 75 19 70 46

Herøy

Voksne: Gunn Dahl, Omsorgssenteret
8850 Herøy
Telefon: 75 06 80 40

Barn og unge: Hilde Svelle Valsåsen
8850 Herøy
Telefon: 75 06 80 24

Leirfjord

Rigmor Jensen, fysioterapeut sykehjemmet
Kommunehuset, 8890 Leirfjord
Telefon: 75 07 40 53

Lurøy

Bente Sørholt, kommuneergoterapeut
8730 Bratland
Telefon: 48 00 03 55

Nesna

Kristin Eide Nordøy, fagsjef Pleie og omsorg Nesna
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon: 75 06 70 00

Rana

Marianne Røsvoll Hanssen, leder koordinerende enhet
PB 173, 8601 Mo i Rana
Telefon: 75 14 44 57

Rødøy

Bjørg Andreassen, omsorgssjef
Kommunehuset, 8185 Vågaholmen
Telefon: 75 09 88 51

Sømna

Hilde Nyrud, fagansvarlig hjemmetjenesten
Sømna kommune, Vik, 8920 Sømna
Telefon: 75 01 51 44

Træna

Anita Sjøset, avd.leder
Træna alders- og sykehjem, 8770 Træna
Telefon: 75 09 58 00

Vefsn

Siv Johanne Grøtheim, rehab.koordinator, Utredningskontoret
Rådhuset, pb.560, 8651 Mosjøen
Telefon: 75 10 14 40

Vega

Oddrun Jenssen, sykepleier
8980 Vega
Telefon: 75 03 58 39

Vevelstad

Wenche Johansen, pleie og omsorgssjef
Kommunehuset, 8976 Vevelstad
Telefon: 75 03 80 31

Individuell plan (IP)

 
Koordinerende enhet har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.


Koordinator

Koordinerende enhet har det overordnet ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. For pasienter og brukere med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og spesialisthelsetjenesten tilby en koordinator, uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan (IP).