Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Tilbudet gjelder pasienter og brukere som har funksjonsnedsettelser:

  • som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander
  • etter sykdom og/eller skade etter somatisk eller psykisk sykdom/lidelse eventuelt rusmiddelproblemer.

Rådgiver for Koordinerende enhet Marit Hermstad

Kontorsted: Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 54/958 48 385
E-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud

Oversikt over tilbudet.

Koordinerende enhet har kontakt med og oversikt over kommunene på Helgeland sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.

Kontaktpersoner i kommunene

Alstahaug

Nicole Weling, rehab/hab
Tlf.: 75 07 52 70
nicole.weling@alstahaug.kommune.no

Anette Bøen Hagen, barn og unge
Tlf.: 75 07 51 40/91 72 86 49
anette.boen.hagen@alstahaug.kommune.no 

Bindal

Anita Lund
Tlf.: 75 03 25 00
ke@bindal.kommune.no

Brønnøy

Annie Bratås
Tlf.: 75 01 29 10
koordinerende.enhet@bronnoy.kommune.no

Dønna

Rune Ånes
Tlf.: 75 05 21 45/75 05 22 00
rune.anes@donna.kommune.no

Grane

Hege Paulsen
Tlf.: 75 18 08 59
hepa@grane.kommune.no

Hattfjelldal

Kristin Johansen
Tlf.: 75 18 48 00/75 18 48 53
kristin.johansen@hattfjelldal.kommune.no

Stine Reinfjord Engdal
Tlf.: 75 18 48 00 / 75 18 48 69
stine.r.engdal@hattfjelldal.kommune.no

Hemnes

Tildelingskontoret for helse- og sosialtjenester, voksne
Tlf.: 75 19 70 46
tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Lena Granmo, barn og unge
Tlf.: 48 15 47 80
koordinerendeenhet@hemnes.kommune.no

Herøy

Bente Brænden
Tlf.: 75 06 80 45
post.hos@heroy-no.kommune.no

Leirfjord

Sigbjørn Olsen
Tlf.: 75 07 40 53
sigbjorn.olsen@leirfjord.kommune.no

Lurøy

Ingrid Fagerli
Tlf.: 75 09 15 92
ingrid.fagerli@luroy.kommune.no

Nesna

Leif Myrvoll
Tlf.: 75 06 70 11/75 06 70 00
leif.myrvoll@nesna.kommune.no

Rana

Hege Tønder
Tlfl: 75 14 64 71/99 46 36 48
postmottak@rana.kommune.no

Rødøy

Petter Tindvik
Tlf.: 75 09 80 10/47 84 44 49
petter.tindvik@rodoy.kommune.no

Sømna

Guro Knygh, voksne
Tlf.: 75 01 51 22/75 01 51 20/75 01 50 00
guro.knygh@somna.kommune.no

Berit Sund, barn og unge
Tlf.: 75 01 51 15/75 01 51 00/75 01 50 00
berit.sund@somna.nhn.no

Træna

Pernille Øijord
Tlf.: 75 09 58 45/93 00 99 59
pernille.oijord@trana.kommune.no

Vefsn

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 10 14 40/75 10 10 00
post@vefsn.kommune.no

Vega

Elin Støylen
Tlf.: 75 03 58 37
elin.stoylen@vega.kommune.no

Vevelstad

Agnethe Aarstrand
Tlf.: 75 03 80 35
agnethe.aarstrand@vevelstad.kommune.no


Individuell plan (IP)

 
Koordinerende enhet har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.


Koordinator

Koordinerende enhet har det overordnet ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. For pasienter og brukere med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og spesialisthelsetjenesten tilby en koordinator, uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan (IP).