Helgelandssykehuset 2025

Framtidas spesialisthelsetjeneste på Helgeland

Hvordan skal vi organisere framtidas spesialisthelsetjeneste på Helgeland?  

"Nye Helgelandssykehuset" er det nye navnet på prosjektet, med ny nettside.

Aktuelt fra Helgelandssykehuset 2025

 • Hulda
  27.01.2020
  – Vi respekterer og er lojale til Høies beslutning

  Mo i Rana, 27. januar 2020: Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag besluttet ny sykehusstruktur på Helgeland. Ministeren har valgt å følge beslutningen til Helse Nords styre, med hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn og akuttsykehus i Mo i Rana. 

 • Styret avgir stemmer
  28.11.2019
  Styret ønsker ett stort sykehus

  Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å gi sin tilslutning til alternativ 2 a (2), dvs stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn.

 • Hulda Gunnlaugsdottir
  20.11.2019
  Anbefaler modell med to sykehus

  To sykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen, og to distrikts-medisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen. Det er tilrådningen Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset gir til styret i Helgelandssykehu...

 • 27.09.2019
  Ett skritt videre

  Løypemeldinga gitt i styremøtet 26. september viser at prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland er i rute.

 • 13.09.2019
  Vårt løfte til alle på Helgeland

  Den nye sykehusstrukturen skal sikre menneskene på Helgeland et trygt, framtidsrettet og bedre helsetilbud – og vil være en positiv drivkraft for hele regionen.

 • 04.09.2019
  Nå starter arbeidet med samfunnsanalysen

  Hva er de direkte og indirekte samfunnsmessige virkningene av en endret sykehusstruktur? Det er spørsmålet analyseselskapet Menon Economics skal finne svaret på.

 • 27.08.2019
  Møtte vertskommunene

  Felles utfordringer og betydningen av gode samarbeidsrelasjoner var to av temaene som ble tatt opp da styrelder og adm. dir. møtte dagens vertskommuner.

 • Portrett av Kåre Løvstakken
  23.08.2019
  Ny prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025

  Kåre Løvstakken er ansatt som intern prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025.

 • Statsminister Erna Solberg
  01.05.2019
  Statsminister Erna Solberg besøker Helgelandssykehuset

  Statsminister Erna Solberg besøker Helgeland 5. og 6. mai. Besøket starter i Mosjøen søndag. Mandag 6. mai skal hun til Sandnessjøen. Der skal hun besøke Helgelandssykehuset.

 • Baby
  24.04.2019
  Styreseminar om fødetilbudet streames

  Tirsdag 30. april kl. 08.00-12.00 streamer vi styreseminaret der fødetilbudet er tema. Hva er mulig om 5-10 år? Hvordan er det mulig? Hvorfor er det mulig?

 • 28.01.2019
  Streaming av styreseminar om DMS

  Onsdag 30. januar kl. 08.00-12.00 streamer vi styreseminaret der DMS - distrikstmedisinsk senter - er tema.

 • Helge
  03.12.2018
  Ressursgruppa anbefaler ett stort sykehus på Helgeland, lokalisert til Mo i Rana

  Ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at det skal være ett sykehus på Helgeland. Det kom fram på dialogkonferansen i Mosjøen i dag, 3. desember. Den foreløpige rapporten til gruppa anbefaler at det store sy...

 • 22.10.2018
  Dialogkonferanse 3. desember

  Mandag 3. desember arrangeres den andre dialogkonferansen om framtidas sykehusstruktur. På konferansen presenterer den eksterne ressursgruppa sin foreløpige rapport. Konferansen blir streamet

 • 11.09.2018
  Dialogkonferanse I 25. september

  Kommunene på Helgeland inviteres til å stille med inntil fem representanter hver når den første dialogkonferansen arrangeres i Mo i Rana 25. september.

 • Styrebehandling
  24.05.2018
  Startsignal for ressursgruppa

  22. mai vedtok styret i Helgelandssykehuset ny prosjektplan for strukturprosjektet Helgelandssykehuset 2025. Dermed ga de også startsignal til ressursgruppa som skal arbeide fram en anbefalt løsning for Helgeland.

 • Styret i Helgelandssykehuset
  25.01.2018
  Foreslår enklere prosess og ekstern utredning

  1. februar skal styret i Helgelandssykehuset avgjøre hvordan 2025-prosjektet skal videreføres. Forslaget beskriver en kortere og enklere prosess der en gruppe med eksterne ressurspersoner skal stå for utredningene.

 • 24.08.2017
  Vurderer hvordan 2025-prosjektet skal videreføres

  Nye beregninger viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner kroner. Nå skal organiseringen og framdriften i prosjektet revurderes.

 • 29.06.2017
  2025: Mange tilbakemeldinger fra kommunene

  Informasjonsrunden i kommunestyrene på Helgeland er gjennomført. De folkevalgte hadde mange spørsmål og innspill til høringsprosessen rundt planprogrammet.

 • 16.06.2017
  Informerer kommunene om 2025-høringen

  Planprogrammet i 2025-prosessen er ute på høring. I den forbindelse arrangeres det informasjonsmøter for de aktuelle vertskommunene. Denne uka var det Brønnøy og Leirfjord som fikk besøk.

 • 24.05.2017
  Mitt hjerte brenner for Helgeland

  I kjølvannet av styremøtet i går og beslutninga om å trekke seg fra stillingen som adm. dir. ønsker Per Martin Knutsen å dele sine tanker med folk i og utenfor sykehuset. Dette leserinnlegget ble sendt til redaksjonene på Helgeland i dag.

 • Per Martin Knutsen
  23.05.2017
  Per Martin Knutsen trekker seg som adm. dir.

  Adm.dir. Per Martin Knutsen har i dag sagt opp sin stilling i forbindelse med dagens styrebehandling av Helgelandssykehuset 2025. Et samlet styre i Helgelandssykehuset vedtok i dag at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige...

 • Tre personer sitter rundt et bord: Bård Anders Langø, Frode Mellemvik og Kirsten Toft
  18.05.2017
  Orienterte om videre 2025-prosess

  15. mai møtte styreleder og adm. dir. ordfører og kommunalsjef i Alstahaug kommune. Møtet kom i stand etter invitasjon fra kommunen.

 • 04.05.2017
  Møte med Hemnes kommunestyre

  - Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra Hemnes kommune når planprogrammet legges ut på høring. Oppfordringen fra adm. dir. var klar da han besøkte kommunestyret i Hemnes 4. mai.

 • 22.03.2017
  Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

  Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

 • Arbeidsgrupper i sving i Sandnessjøen.
  17.03.2017
  Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

  Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

 • 14.03.2017
  2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

  I februar ble det holdt informasjonsmøter om status i 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

 • Administrerende direktør Per Martin Knutsen i sykehuskorridor
  01.03.2017
  Ønsker at alle skal forstå

  Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet.

 • Tegning av strekmann som tegner et hus
  23.02.2017
  Hva er et planprogram?

  Våren 2017 handler 2025-prosjektet i hovedsak om planprogrammet. Det har avgjørende betydning for det videre arbeidet, men hva handler det egentlig om?

 • 21.02.2017
  Viktige datoer i 2025-prosjektet

  Planprogrammet skal ut på høring og vedtas før sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

 • Mange mennesker sitter rundt et møtebord
  03.02.2017
  Fikk presentert stram tidsplan

  En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes budskap på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

 • 31.01.2017
  Antall alternativer reduseres

  Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

 • Stortingspolitikere
  26.01.2017
  Besøk fra Stortinget

  Onsdag denne uka fikk Helgelandssykehuset besøk av Arbeiderpartiets toneangivende helsepolitikere på Stortinget. Besøket fant sted i Sandnessjøen der ble orientert om sakene PCI i Helse Nord, luftambulanse og Helgelandssykehuset2025.

 • 20.01.2017
  Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund

  Helgelandssykehuset har vedtatt at DMS-prosjektet i Brønnøysund skal tas ett skritt videre. Det kan bety at svært mange pasienter på Sør-Helgeland i framtida slipper lang reisevei når de skal motta poliklinisk behandling.

 • Kartet er med når gruppene diskuterer ny sykehusstruktur
  19.12.2016
  Workshop for arbeidsgruppene

  Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

 • 22.11.2016
  Abonner på nyhetsbrev om 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått eget nyhetsbrev som sendes ut ca. en gang i måneden. Meld deg på nyhetsbrevet og hold deg oppdatert om siste nytt i prosjektet!

 • 21.11.2016
  Nye navn i 2025-prosjektet

  Helgelandssykehuset 2025 har fått ny prosjektleder, og planfaglig rådgiver er engasjert for å drive planprosessen videre.

 • 21.11.2016
  Alt henger sammen med alt

  Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

 • 16.11.2016
  Sykehuset midt imellom

  By eller land, sentrum eller perifieri. Lokalisering av et eventuelt nytt sykehus på Helgeland engasjerer. NRK Nordland har besøkt Sunderby i Sverige for å se på sykehuset som ble plassert midt imellom.

 • Styret i Helgelandssykehuset
  04.10.2016
  Styret tok Helse Nord-vedtak til etterretning

  Styret i Helgelandssykehuset har tatt Helse Nords styrevedtak om hvilke lokaliseringsalternativer og strukturmodeller som skal utredes til etterrettning.

 • 22.09.2016
  Enstemmig vedtak om utredning av tosykehusmodell

  Styret i Helse Nord vedtok i dag at alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) skal utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord skal utredes som eventuell lokalisering for nytt sykehusbygg.

 • Kommunevåpen Leirfjord og HEmnes
  14.09.2016
  Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

  Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det Helse Nord om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre.

 • 06.09.2016
  Rana Ap holdt åpent sykehusmøte

  Helgelandssykehuset var representert da Rana Arbeiderparti arrangerte åpent møte om sykehusstruktur i kommunestyresalen 5. september.

 • Tilhørere under styremøtet
  31.08.2016
  2025 - Hemnes og Leirfjord er med i videre utredning

  Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag å inkludere Hemnes og Leirfjord i det videre utredningsarbeidet knyttet til ny sykehusstruktur. Samtidig sa styret nei til å utrede en tosykehus-modell.

 • Ordførere fra Sør-Helgeland og styreleder Frode Mellemvik
  30.08.2016
  Møtte ordførere

  Mange ordførere ønsket et møte med styreleder Frode Mellemvik før kriterier for valg av lokalisering og tomt samt strukturalternativene skulle behandles av styret.

 • 30.05.2016
  Diskuterte de ulike alternativene for sykehusstruktur

  Hva ligger i de ulike modellene som har kommet fram under utvidet alternativsøk? Det var en av sakene som styringsgruppa i Helgelandssykehuset 2025 diskuterte på det siste møtet før sommerferien.

 • Per Martin Knutsen og Vigdis Hartmann
  30.05.2016
  Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

  Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes i dag ut på høring. Fire byer blir anbefalt som mulige alternativer for lokalisering: Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

 • Møte i styringsgruppa for Helgelandssykehuset 2025
  30.05.2016
  Første møte i styringsgruppa

  Status og framdrift ble diskutert da styringsgruppa for 2025-prosjektet hadde sitt første møte i Mo i Rana 22. april

Se alle nyhetene

Forsidefoto: Guro Toppen

Fant du det du lette etter?